Uddannelser

Uddannelser

Har du brug for viden om, hvordan du bedst muligt rådgiver og støtter et menneske, der er psykisk sårbar og/eller har en eller flere diagnoser?

Eller har I som arbejdsplads brug for hjælp til hvordan I bedst forebygger og håndterer mistrivsel og stress (belastningsreaktioner)? Og hvordan I sikrer den bedst mulige fastholdelse af medarbejdere/kolleger, der er/har været i alvorlig mistrivsel/stress (belastningsreaktion)?

Du kan læse mere om mit virke indenfor uddannelser og meget andet via nedenstående link: