Om mig

Om mig

Jeg hedder Michael Danielsen og har været psykolog i 20 år.

Mennesker interesserer mig. Derfor har jeg rådgivet, coachet, støttet og behandlet i mange år.

Det handler om velbefindende. Om at befinde sig godt i sit liv. Men bestemt ikke om at det skal føles rart, rigtigt eller hyggeligt. For sådan er livet ikke. Ikke som jeg ser det.

Det er gennem livskriser, udfordringer, tvivl og kamp vi mennesker formes. Du er summen af dine erfaringer har et klogt menneske sagt. Du er summen af det, der er blevet dig givet, det du blev bragt ind i. Og ikke mindst er du dine til- og fravalg.

Som jeg ser det er det menneskeligt at søge. At søge udvikling. At søge forandring. At være på vej.

Din evne til at indgå i gode, nærende, blivende relationer er afgørende for din vej. Uanset om du tænker på dit arbejdsliv, din omgangskreds eller de helt nære og familiære.

Det du giver af dig selv og din fornemmelse for dine egne og andres grænser har at gøre med den helt grundlæggende måde, du ser dig selv på. Tænker om dig selv. Opfatter dig selv.

I sidste ende handler det om sund fornuft. At bruge sin fornuft på en sund måde. For dig selv og dem omkring dig.

Vi mennesker er ikke i os selv. Vi er i de bånd, vi knytter til andre. Til dem omkring os. Derfor har jeg altid haft en særinteresse for de fællesskaber og grupper, vi er en del af.

Arbejdspsykolog. Det var min titel i mange år. Fordi jeg var optaget af det sted, langt de fleste af os udlever det meste af os selv: i og gennem vores arbejde. Organisationspsykolog. Det var min titel i en årrække fordi jeg blev stadig mere optaget af, at de sammenhænge vi indgår i har meget stor betydning for den måde, vores liv forløber på. Og der er meget, en organisation – et arbejde – former. Former dig. Dine muligheder. Formes af dig. Dit bidrag.

Mennesker higer efter ro. Efter glæde. Efter en følelse af tilfredshed. Men stort set alle finder vi ud af, at det ikke er blivende tilstande. Det er midlertidigt. Det er rart. Det er godt. Det føles og opleves rigtigt.

Men samtidig giver det kilde til energi. Til skabertrang. Til at satse. Til at ville noget. Noget andet. Noget mere. Noget nyt. Denne uudtømmelige balance mellem det rolige, sikre, velkendte og det uudprøvede, det (endnu) ikke gjorte. Mulighedernes uendelighed.

Chefpsykolog. Med speciale i psykiatri – diagnoser, symptombilleder, recovery. Mennesker i ubalance bærer et utroligt potentiale i sig. Desværre medfører ubalancen ofte stor lidelse. Usikkerhed. Uvished.

Det har altid optaget mig at kunne hjælpe. At kunne guide. At kunne støtte. At kunne frigive (ukendt) energi og potentiale. Derfor har jeg i mange år arbejdet med mennesker i krise (kortere/akut) eller længerevarende livskrise (fx en diagnose). Og jeg har været optaget af hvordan jeg kunne finde en retning for andre (fag)professionelle, så de har følt sig bedre klædt på og bedre i stand til at kunne hjælpe andre.

Jeg har udviklet uddannelser, kurser, kompetencegivende forløb. Altid med øje for hvordan det menneske i (livs)krise bedst kunne gives muligheder, de ikke har været i stand til at give sig selv.

Det handler om livet. Om at gribe det. Tage det. Og handle. For dig selv. Og for dem omkring dig.

Jeg ser frem til at møde dig/jer.

Michael Danielsen


Erhvervserfaring:

  • Klinisk psykolog: Siden 1999 og stadig den dag i dag har jeg haft mennesker i individuel-, par- og gruppeterapi
  • Arbejdspsykolog: Som virksomhedsrådgiver med speciale inden for sikringen af et godt, sundt og nærende psykisk arbejdsmiljø har jeg rådgivet større, mindre, offentlige og private virksomhed med afsæt i deres forandringsønsker.
  • Organisationspsykolog: Rådgiver omkring interne og eksterne udviklings- forandrings- og konflikttemaer.
  • Erhvervspsykolog: Med særligt øje for både de individuelle, gruppe og organisatoriske processer understøtte opfyldelse af kerneopgaver og samtidigt udvikle og vedligeholde virksomhedens vigtigste ressource: medarbejderne.
  • Projektmedarbejder/leder: Udvikling af nye løsninger og metoder, der sikrer tilbagevenden til et godt og givende arbejdsliv efter vanskeligheder (psykiatriske diagnoser, belastnings- og stress-reaktioner).
  • Leder: Med budget- og medarbejderansvar sikret strategisk udvikling og resultatopnåelse.
  • Chefpsykolog i Psykiatrifonden: Interessentansvar og talsperson med stor erfaring i håndtering af medier. Strategisk sparringspartner inden for alle områder af en større, humanitær organisations aktiviteter.

Cand.psych fra Aarhus Universitet i 1999 – Autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2001. Medlem af Dansk Psykologforening.